Lege-oharra

 
WEBGUNEAREN TITULARRA

Identitatea: Asociación de Pensionistas y Jubilados Intxaurralde (Donostiako Adineko Pertsona Jubilatuen Elkarteen multzoa ordezkatuz)

Posta helbidea: Zarategi 66, 20015, Donostia – San Sebastián

Posta elektronikoa: info@lagunet.net

Webgune honen titularra den ELKARTEAK, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, legezko ohar hau sortu du:

Web gune honetan nabigatzeko, “Lege-oharra” honetan jasotako baldintzak bete beharko dira. Baldintza horiek aldian-aldian eguneratu ahal izango dira, aldez aurretik jakinarazi gabe.

Web gunean nabigatzeak berekin dakar erabiltzaileak baldintza horiek behar bezala ulertzea eta espresuki onartzea.

 
Web orria eguneratu eta aldatzea

ELKARTEAK eskubidea du, aldez aurretik jakinarazi gabe, bere web guneko informazioa eta haren konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko, horregatik inolako erantzukizunik hartu gabe.

 
Jabetza intelektuala

Webgune honetako edukiak, testuak, irudiak, soinuak, animazioak, etab. baita diseinu grafikoa eta iturburu-kodea ere, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei buruzko Espainiako legeriak babesten ditu ELKARTEAren alde.

Beraz, espresuki debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea edo publikoki jakinaraztea, osorik edo partzialki, ELKARTEAK espresuki eta idatziz baimendu ezean.

1.- www.lagunet.net webgunearen eduki guztiak (mugarik gabe, datu-baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu-artxiboak barne) ELKARTEAREN edo edukien hornitzaileen jabetzakoak dira, eta, azken kasu horretan, horien lizentzia edo lagapena jaso dute, eta jabetza intelektualari buruzko estatuko eta nazioarteko arauek babesten dituzte, bereziki 1996ko apirilaren 12ko Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bateginak. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute www.lagunet.net webgunean aipatutako legearen arabera eskura jarritako edukiak erabiltzeko, baita onartutako morala eta ohitura onak eta ordena publikoa ere. Erabiltzaileak ez du egingo ELKARTEAREN edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen aurkako jokabiderik, ez eta norberaren edo familiaren intimitatea edo hirugarrenen irudia urratzen edo urratzen duenik, edo legez kontrakoak edo moraltasunaren aurkakoak direnik ere. Erabiltzaileak, nolanahi ere, ELKARTEARI ez dio kalterik egingo erabilera horren ondorioz haren aurka aurkezten den edozein erreklamazio judizial edo extra judizialen aurrean.

2.- www.lagunet.net webgunearen markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak edo logoak ELKARTEAREN jabetzakoak dira eta behar bezala erregistratuta daude, eta erabiltzaileari ezin zaio ustiapen-eskubide bakar bat ere laga, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz gain.

3.- Testuak, datuak eta marrazki grafikoak ELKARTEAREN edo informazioa ematen duten erakundeen jabetzakoak dira, eta ezin izango dira hirugarrenek geroago aldatu, kopiatu, eraldatu, aldatu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, titularrak eduki hori berariaz baimendu ezean. Testu, datu eta marrazki grafikoak eskura jartzeak ez du esan nahi, inola ere, haien titulartasuna lagatzen denik edo haien aldeko ustiapen-, erreprodukzio-, hedapen-, eraldaketa-, banaketa- edo transmisio-eskubidea ematen denik, www.lagunet.net bidezko erabilerak dakarren erabilera-eskubideaz bestelakoa.

 
Manifestazioak

1.- Elkarteak adierazi du webgune honek teknologia egokia duela sarbidea eta erabilera ahalbidetzeko. Hala ere, ELKARTEAK ez du bere gain hartzen bere sistema informatikoetan alterazioak eragin ditzaketen birus edo beste elementu kaltegarri batzuk egotearen gaineko erantzukizunik, baldin eta birus edo elementu horiek edozein bitarteko edo hirugarrenen bidez sartzen badira.

2.- www.lagunet.net webguneak zehaztasunik ezak, ez-egite garrantzitsuak, zehaztasunik ezak edo akatsak izan ditzake. Elkarteak ez du inola ere bermatzen bere webguneko datuen egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna. www.lagunet.net webgunera sartzen den erabiltzaileak ELKARTEA salbuesten du webgune honek sor diezazkiokeen fidagarritasunari, erabilgarritasunari edo itxaropen faltsuei buruzko edozein erantzukizunetik.

 
Webgunearen edukia eta estekak
 
ELKARTEAK ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dagoen edozein lege-xedapen hausteagatik sor daitezkeen kalte edo galerengatik.
 
Era berean, ez dugu inolako erantzukizunik gure gain hartzen web gune honetatik esteka edo bilatzaileen bidez eskura daitezkeen hirugarrenen webguneetako informazioagatik.
 
Alderdi teknikoei buruzko argibideak
 
ELKARTEAK ez du bere gain hartzen Interneteko sarera konektatzean ekipo informatikoetan gertatzen diren arazo tekniko edo hutsegiteetatik erator daitekeen erantzukizunik, ez eta hirugarren pertsonek egin ditzaketen kalteetatik etor daitekeenik ere, ELKARTEAREN kontroletik kanpo bidegabeko intromisioen bidez.

 

Era berean, ez dugu inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak gugandik kanpoko iturrietatik datorren informazioan egindako akatsen edo ez-egiteen ondorioz jasan ditzakeen kalte edo galeren aurrean.